Podmínky

Vylekali jsme Vás? To je dobře - je totiž docela jisté, že jste už dřívě na webu souhlasili s podmínkami ohrožujícími Váš majetek, duševní vlastnictví nebo soukromí. Jako například na Facebooku. Případně jste dokonce mohli souhlasit s tím, že se vzdáte svého prvorozeného syna a mohli jste se také přihlásili k 1000 hodinám veřejně prospěšných prací.

Podmínky na internetu v sobě skrývají ledacos. Někdy dokonce i finanční a jiné odměny, které si můžete u dané společnosti nárokovat, pokud jste si podmínky jako jedni z velmi mála lidí skutečně přečetli. To nejčastěji prokážete sdělením určitého, v podmínkách uvedeného, hesla na předem stanovený kontakt.

Typicky jde ovšem samozřejmě o bezzubou právnickou omáčku, v které se nicméně poměrně běžně skrývá taky souhlas s de facto volným vynakládáním s Vašimi informacemi nebo i transfér práv Vašeho intelektuálního vlastnictví.

Bohužel i pokud by více lidí podmínky četlo, nebylo by to v přímém důsledku k ničemu. Důvod je prostý - zvlášť u nejnavštěvovanějších webů jsou podmínky natolik komplexní a napsané tak složitým jazykem, že by jim, a důsledkům ze souhlasu vyplývajícím, stejně v plné míře porozuměla jen velmi malá část čtenářů.

Máte nápad jak by se toto dalo řešit? Legislativou na úrovni EU? Příspěvkovou organizací, která by smlouvy za nás kontrolovala a monitorovala? Rádi se o tom s Vámi pobavíme (neresitelnyproblem@weblab.cz).

© Webolo 2021