Rychlost = konverze

I malé zlepšení rychlosti stránek má pozitivní vliv na obchodní výsledky.
1s načítání představuje ztrátu
1220%
konverzí
Zdroj: SOASTA, The State of Online Retail Performance, U.S., 2017.

Skutečná cena rychlosti

Rychlost načítání a vykreslení stránky rozhoduje o míře konverzí a dalších metrik, na které má přímý vliv, tak taky působí nepřímo - zefektivňuje ostatní investice do projektu. Zrychlení stránek Vám má tak pozitivní vliv na zisk projektu, tak taky snižuje zbytečně vynakládané prostředky. Snadno tak de facto ušetříte až 20 % prostředků na digitální marketing.

S pomale načítanou stránkou totiž nezáleží na tom, kolik jste dali do reklamy, jak dobrý design a faunkce nebo jak vyšperkovaný obsah máte. To vše se není podstatné protože návštěvník odchází.

Nejvýraznější a nejlépe prozkoumaný je nicméně vliv rychlosti na konverze. Nespočet sudijí ukažuje, jak frakce vtěřin drasticky snižují konverze, způsobují ztrátu návštěvníku a výrazně negativně ovlivňují optimalizaci pro vyhledávače a tedy potažmo pozice ve vyhledávání, což vede k snižování návštěvnosti. Je proto nezbytné odpovídajícím způsobem web navrhnout a optimalizovat k dosažení co možná nejkratší doby načítání.

Podle Amazonu každými 100ms odezvy přichází o 1 % prodejů (1,3 mld. USD)

V neposlední řadě rychlost Vašich stránek ovlivňuje pozice ve vyhledávačích a tedy může negativně ovlivnit návštěvnost.

Nejspíš to znáte sami i z vlastní zkušenosti, uživatelé očekávají bleskové načtění stránky a v naprosté většině případů nehodlají čekat. Rychlost načítání a vykreslení webu má výrazný vliv na řadu stěžejních metrik webu of konverzí, přes angažovanost až po návštěvnost, ale i vliv na zefektivnění ostatních investic.

Pozice ve vyhledávačích

Vyhledávače pomalé stránky penalizují a stránka se tak zobrazí na horších pozicích případně zapadne na dalších stranách vyhledávání, kam zavítá jen málokdo.

S ohledem na to, že vyhledávače zpravidla tvoří dominantní zdroj návštěvníků, je už toto samotné velice dobrým argumentem se rychlostí zabývat. Jde totiž o nástroj jak zvýšit návštěvnost, ale taky efektivitu offline marketingu.

Propad konverzí

Na základě výzkumu Google, který se problematice rychlosti načítání a vykreslování webu dlouhodobě věnuje, známe přibližnou úměru rychlosti vykreslování ke konverzím viz graf níže.

Míra konverzí [%]Doba načítání [sekundy]12345678910

Nejvýraznější je vliv rychlosti u mobilních zařízení, odkud dnes přichází většina návštěvníků. Zde dochází k propadu konverzím až o 95 % u stránek vykresulujících se několik vteřin.

Studie Deloitte

V roce 2020 Deloitte ve spolupráci s Google provedl rozsáhlou studii vlivu rychlosti stránek na chování návštěvníků.

Podle studie rychlost stránky negativivně koreluje kromě míry konverze také s počtem navštívených stránek, velikostí nákupu a report také na datech ilustruje rostoucí výhodu stránek optimalizovaných pro svižnou rychlost, která s rostoucí popularitou mobilních zařízení stále sílí.

Přehled níže shrnuje několik stěžejních zjištění vlivu 0.1s načítání na chování návštěvníků.

0,1s
=

Výrazné omezení ztráty návštěvníků po cestě ke konverzi.
8.4% navýšení konverzí a průměrné navýšení hodnoty objednávky o 9.2 %.
Na mobilních zařízení dochází taky k navýšení počtu navštívených stránek zákazníkem.
Návštěvníci byli na rychlost nejcitlivější na začátku návštěvy.
Průměrné snížení
5.8 % odchodu návštěvníků na vstupní stránce.
Nárůst angažovanosti
o 5.2 %.
Zobrazit další

Příklady z praxe

Velké platformy a e-commerce hráči si jsou důlěžitosti rychlosti velmi dobře vědomi a díky tomu existuje mnoho dobře zdokumentovaných měření závislosti obchodních výsledků na rychlosti načítání. Níže jsou uvedené některé z nich:

Retailová společnost Dakine, zabývající se outdoorovým oblečením, publikovala efekt zrychlení jejich německého e-shopu. Po revizi stránek došlo k zrychlení o 48-65 % v závislosti na stránce (úvodní, produktová, kategorie ap.), což po vyhodnocení další rok přineslo navýšení příjmů z mobilních konverzí o 45 %.

Společnost Pfizer snížením doby načítání o 38 % docílila zvýšení konverzí o 9 % a snížení odchodu návštěvníků na první stránce o 20 %.

BMW redesignem s prioritizací rychlosti načítání dosáhl navýšení návštěv produktových stránek z 8 na 30 %.

V roce 2019 společnost eBay uvedlo, že zrychlení 0.1s odpovídá navýšení celkového počtu produktů přidaných do košíku všemi uživateli o 0.5%.

Technická stránka věci

Rychlost stránky ovlivňuje celá řada faktorů a stranou těch základních jako infrastruktura, na které web běží je doslova alchymie správného technického řešení a vylaďění nespočtu drobných aspektů. V zásadě je možné ji rozdělit na tři aspekty - reakce serveru, načítání obsahu a vykreslování obsahu. Každý z aspektů ovlivňují jiné faktory

Většina internetového obsahu je dnes konzumovaná skrze mobilní zařízení a na to řada vývojařů dostatečně nemyslí a nezohledňují často velmi proměnlivou rychlost připojení a že většina populace má méně výkonné telefony, kde nejde jen o rychlost načtení, ale taky vykreslení. V průměru trvá načtení webové stránky v telefonu o 87.84 % déle, než na stolním počítači [graf].

Největší potenciál se ztrácí na mobilních zařízeních, na které jak už padlo, se při vývoji často co do rychlosti zapomíná. Vylývá to z výzkumu Google [SOASTA], který ukazuje, že byť většina návštěv dnes pochází z mobilních zařízení, u pomalých stránek mají stolní počítače a notebooky větší poměr konverzí. Zbytečně tak stránky ztrácejí podstatnou část zákazníků. Uživatelé mobilů jsou podstatně méně ochotní čekat na pomalý web - pokud čas načítání jde z 1 sekundy na 3, pravděpodobnost odchodu návštěvníka vzroste o 32 % [Google/SOASTA Research, 2017..

Uvědomujeme si obrovskou důležitost rychlosti načítání stránky a proto se na ni nejen zaměřujeme tak, aby jsme dodali řešení načítající se rychlostí blesku, ale taky po předání projektu vlastníkovi zpravidla rychlost načítání dále monitorujeme a upozorníme Vás v případě, že nějaký zásah do webu nebo například změna hostingu v průběhu času svižnost načítání ovlivnila.

Jedna dobrá zpráva na závěr - většina výzkumu, které proběhly se zaměřoval na návštěvníky ze Spojených států a například u nás v Evropě jsou návštěvníci o pár set milisekund trpělivější. Avšak dochází ke srovnatelnému chování, byť tedy o něco málo později.

Více o tom jak tvoříme web:

© Webolo 2021